fbpx

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę DOMKI JANOSIK, której właścicielem jest Dominika Poprawska-Brudziana.

1. Postanowienia ogólne

   a) Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę DOMKI JANOSIK oraz prawa i obowiązki użytkowników.

   b) Użytkownikiem usług jest każda osoba, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę DOMKI JANOSIK.

   c) Korzystając z usług, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin w całości.

2. Zakres usług

   a) Firma DOMKI JANOSIK świadczy usługi związane z wynajmem domków letniskowych.

   b) Usługi świadczone są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową firmy DOMKI JANOSIK lub za pomocą innych dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej.

3. Warunki korzystania z usług

   a) Aby korzystać z usług firmowych, użytkownik musi posiadać dostęp do urządzenia z połączeniem internetowym.

   b) Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami regulaminu.

   c) Użytkownik nie może korzystać z usług w sposób naruszający prawa innych osób, szkodzący firmie DOMKI JANOSIK lub wpływający negatywnie na działanie usług.

4. Rezerwacje

   a) Rezerwacje domków letniskowych mogą być dokonywane za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej firmy DOMKI JANOSIK , poprzez formularz dostępny na Facebooku , Instagramie lub poprzez kontakt telefoniczny z właścicielem firmy.

   b) Rezerwacja wymaga podania danych osobowych, terminu oraz szczegółów rezerwacji.

  c) Potwierdzeniem rezerwacji jest przesłanie przez firmę DOMKI JANOSIK informacji o przyjęciu rezerwacji.

5. Opłaty i płatności

   a) Wszystkie opłaty za wynajem domków letniskowych należy uiścić zgodnie z ustalonymi warunkami płatności.

   b) Firma DOMKI JANOSIK zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, jednakże ceny nie zmienią się dla rezerwacji już dokonanych.

   c) W przypadku anulowania rezerwacji, użytkownik może stracić wpłaconą zaliczkę lub całość wpłaty, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji.

6. Odpowiedzialność

   a) Firma DOMKI JANOSIK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z usług, chyba że są one bezpośrednim wynikiem błędów lub zaniedbań firmy.

   b) Firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które mogą uniemożliwić korzystanie z usług.

7. Ochrona danych osobowych

   a) Firma DOMKI JANOSIK przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   b) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usług i kontaktu z firmą.

8. Postanowienia końcowe

   a) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej firmy DOMKI JANOSIK.