fbpx

Regulamin pobytu

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa (domek drewniany) obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW wewnątrz domku.

 1. Zameldowanie odbywa się od godz.15 w dniu przyjazdu, wymeldowanie do godz.10 w dniu wyjazdu.    
 2. Obowiązuje segregacja odpadów zgodna z zasadami segregacji w gminie Nowy Targ.
 3. Cisza nocna obowiązuje od 22 do 7.
 4. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 5. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 6. Właściciel domku nie odpowiada za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na Gościach.
 7. Właściciel domku nie odpowiada za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody, prądu, Internetu ani za szybkość Internetu w domku. Przerwy w dostawie mediów nie są podstawą do ubiegania się Gości o zwrot kosztów pobytu w całości lub części.
 8. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią.
 9. Na terenie działki obowiązuje zakaz palenia ogniska.
 10. Obowiązuje zakaz korzystania za urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku, z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 11. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru.
 12. Naczynia powinny być umyte i/lub włożone do zmywarki a zmywarka włączona  a śmieci (odpowiednio posegregowane) wyrzucone do pojemników zewnętrznych.
 13. Za zgubienie i/lub zniszczenie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 14. Koszty wynajmu domku obejmują opłatę za noclegi, media, wywóz śmieci i internet.
 15. Koszty wynajmu domku nie obejmują kosztów dojazdu i powrotu, wyżywienia, węgla do grilla, rozpałki i środków gospodarczych. Domek jest zaopatrzony w papier toaletowy, mydło, ściereczki, tabletki do zmywarki i worki na śmieci na start. Następnie Goście zabezpieczają ww. środki we własnym zakresie i na własny koszt.
 16. Koszty wynajmu domku obejmują wyposażenie domku na pobyt w jedną zmianę pościeli i ręczników dla każdej osoby oraz sprzątanie końcowe po pobycie.
 17. Koszt sprzątania końcowego nie obejmuje wyczyszczenia grilla przed i po pobycie.
 18. W przypadku wynajmu długoterminowego właściciel domku zastrzega sobie prawo do wizyty w domku w celu sprawdzenia jego stanu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Gościem.

Regulamin pobytu ze zwierzętami:

 1. Gość ma obowiązek zgłosić właścicielowi domku fakt przyjazdu ze zwierzęciem przed rezerwacją.
 2. Pobyt zwierzęcia jest płatny i wynosi obecnie 100 zł. od zwierzaka za cały pobyt, płatne w terminach płatności za pobyt. Jeśli przyjedzie więcej zwierząt niż jedno to cena ulega zwiększeniu odpowiednio.
 3. NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ ZWIERZĘCIA W DOMU I/LUB NA POSESJI BEZ OPIEKI.
 4. Zwierzęta rasy niebezpiecznej i/lub wykazujące zachowania agresywne, muszą przebywać na terenie posesji na smyczy i/lub w kagańcu.
 5. Właściciel zwierzęcia musi w pełni kontrolować zwierzę.
 6. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami, w tym ze szczepieniem na wściekliznę.
 7. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją, w przeciwnym razie Gość jest zobowiązany posprzątać po swoim pupilu.
 8. Gość zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji, w tym przykrywać meble znajdujące się na terenie domku swoimi ochraniaczami/kocami , zwłaszcza pościel na łóżkach musi być zabezpieczona przed zabrudzeniem przez zwierzęta.
 9. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa Gość.
 10. Nie odpowiadamy za szkody poczynione przez zwierzę osobom lub zwierzętom trzecim.

Niniejszy Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami (Właścicielem domku oraz Gościem wynajmującym domek) obowiązującą od momentu dokonania rezerwacji.

W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy.

W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Kraków.

Właściciel domku może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.