fbpx

Regulamin pobytu

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa (domek drewniany) obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domku.

 1. Zameldowanie od godz.15 w dniu przyjazdu, wymeldowanie do godz.10 w dniu wyjazdu.
 2. Obowiązuje segregacja odpadów zgodna z zasadami segregacji w gminie Nowy Targ.
 3. Cisza nocna obowiązuje od 22 do 7.
 4. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 5. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 6. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody,prądu,internetu ani za szybkość Internetu w domku.
 8. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią.
 9. Na terenie działki obowiązuje zakaz palenia ogniska.
 10. Obowiązuje zakaz korzystania za urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku, z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 11. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a śmieci (odpowiednio posegregowane) wyrzucone do pojemników zewnętrznych.
 12. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 13. Umowa nie obejmuje kosztów dojazdu i powrotu, wyżywienia, węgla do grilla i środków gospodarczych. Domek jest zaopatrzony w papier toaletowy, mydło, ściereczki i worki na śmieci na start. Następnie osoba wynajmująca zabezpieczy ww. środki we własnym zakresie i na własny koszt.
 14. Umowa obejmuje wyposażenie domku na pobyt w jedną zmianę pościeli i ręczników dla każdej osoby oraz sprzątanie końcowe po pobycie. W przypadku pobytów długoterminowych kwestia ta będzie uzgodniona indywidualnie.
 15. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media, wywóz śmieci oraz Internet.
 16. W przypadku wynajmu długoterminowego Właściciel domku zastrzega sobie prawo do wizyty w domku w celu sprawdzenia jego stanu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wynajmującym.

Regulamin pobytu ze zwierzętami:

 • Wynajmujący ma obowiązek zgłosić Właścicielowi fakt przyjazdu ze zwierzęciem przed rezerwacją.
 • Zwierzęta rasy niebezpiecznej i/lub wykazujące zachowania agresywne, muszą przebywać na terenie posesji na smyczy i/lub w kagańcu.
 • Właściciel zwierzęcia musi w pełni kontrolować zwierzę.
 • Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.
 • Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.
 • Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.
 • Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.
 • Nie odpowiadamy za szkody poczynione przez zwierzę osobom lub zwierzętom trzecim.

Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu dokonania opłaconej rezerwacji. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Kraków.

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.